Australische Ambassade
Nederland

Notariële dienstverlening en Officiële documenten

Notariële dienstverlening en Officiële documenten

Notariële en documentatie diensten die door de ambassade worden verzorgd.

De ambassade's afdeling Paspoorten en Consulaire Zaken is in staat om notariële diensten te verlenen, zoals het Legaliseren van handtekeningen, het legaliseren van Australische officiële documenten, het certificeren van kopieën, een eed afleggen, of betuiging voor beëdigde verklaringen. U kunt meer informatie over deze diensten vinden op de Smartraveller website.

De afdeling Paspoorten en Consulaire Zaken is geopend op werkdagen van 09:00 tot 12:00 .  Een aantal notariële diensten kunnen enkel door een specifiek Australisch diplomatiek ambtenaar worden getekend en zij zijn niet altijd beschikbaar. Let daarop wanneer u een afspraak maakt in het systeem en kies uw notariële dienst zorgvuldig uit wanneer u boekt. U kunt een afspraak maken door op de "Book Appointment" knop te klikken.

Book an appointment with Australian Embassy, The Hague using SetMore

By booking an appointment you are agreeing to our Privacy Policy: 
The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) uses third-party software (Setmore) to manage the Embassy’s appointments. Your personal information (including your name and contact details) will be collected by DFAT via Setmore to book your appointment and for related purposes. By proceeding with this booking, you are consenting to the collection of this information by Setmore on DFAT’s behalf for these purposes. If this information is not collected, DFAT’s ability to arrange your appointment will be limited. Your personal information will be handled by Setmore in accordance with Setmore’s Privacy Policy (www.setmore.com/privacy), and by DFAT in accordance with DFAT’s Privacy Policy (http://dfat.gov.au/about-us/about-this-website/pages/privacy.aspx)

 

Hieronder de voorwaarden van de Ambassade voor de levering van elk van deze diensten:

Getuige van handtekeningen
 • Voordat de ambassade ambtenaar uw handtekening kan getuigen willen wij u verzoeken de formulieren aandachtig door te lezen en na te zien welke ambtenaar van de ambassade uw handtekening kan getuigen en de afspraak bij de juiste persoon te boeken. Embassy Consular of Diplomatic Officers zijn geautoriseerd op grond van de Oaths Act 1900, Consular Fees Act 1955 or Statutory Declarations Act of 1959.

  Indien deze beroepen niet worden vermeld als bevoegde ambtenaren om getuige te zijn van uw handtekening, dan kunt u contact opnemen met het kantoor dat uw documenten zal ontvangen en aangeven dat u in het buitenland bent en geen toegang heeft tot dezelfde reeks bevoegde ambtenaren als in Australië.

 • Legalisaties van handtekeningen moeten worden uitgevoerd door de aanvrager in persoon op een afspraak bij de ambassade tijdens de notariële dienstverlening openingstijden.
 • De aanvrager dient het origineel en niet-ondertekende document waarop zij hun handtekening willen laten legaliseren, en een geldig identiteitsbewijs met foto mee nemen.
 • Legalisatie van handtekeningen kan worden uitgevoerd bij aanwezigheid in persoon en na de betaling van de vereiste vergoeding.
Afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid (CNI)
 • De aanvraag voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid moet worden gemaakt door de Australische aanvrager in persoon op de ambassade door een afspraak te maken.
 • De Australische aanvrager moet een volledig ingevuld maar niet ondertekend aanvraagformulier, een geldig identiteitsbewijs met foto brengen, en - indien van toepassing – een bewijs van echtscheiding of overlijden van de vorige echtgeno(o)t(e).
 • Het verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid kan worden uitgevoerd binnen 48 uur na ontvangst van het aanvraagformulier en de betaling van de vereiste vergoeding.
Affidavits (Affirmatie of Eed) 
 • Bij de ambassade kan alleen een Australian Diplomatic Officer assisteren bij de beëdigde verklaring. Het moet persoonlijk worden gedaan, dus u moet de juiste afspraak maken.
 • Een beëdigde verklaring is een schriftelijke verklaring waarmee de persoon die de verklaring aflegt (de 'afgevaardigde') in staat is om bewijs te leveren in gerechtelijke of andere gerechtelijke procedures. De persoon die de beëdigde verklaring aflegt, moet een (religieuze) eed of een (niet-religieuze) verklaring afleggen dat de inhoud van de beëdigde verklaring waar en correct is. Het is een overtreding om te zweren of te bevestigen op valse informatie. De rol van de Diplomatic Officer is om de beëdigde verklaring bij te wonen en de eed/affirmatie af te leggen. De precieze vorm van een beëdigde verklaring wordt bepaald door de wetgeving van het Gemenebest, de staat of het territorium waaronder de beëdigde verklaring wordt afgelegd of de procedure waarin het bewijs dat erin is vervat moet worden ingeroepen.
 • Een beëdigde verklaring die niet correct is opgesteld is mogelijk niet effectief. Het is uw verantwoordelijkheid om het document in de juiste vorm en eventuele aanvullende getuigen- /administratie-instructies te verstrekken.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de vorm van een beëdigde verklaring. Als u niet zeker weet welke vorm het document moet aannemen, vraag dan professioneel juridisch advies.
Apostillestempels en authenticatie van officiële documenten
 • Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of de betrokken instanties een Apostillestempel of een andere vorm van authenticatie vereisen.
 • Apostilles kunnen alleen worden toegepast op originele officiële documenten met een officiële handtekening of zegel uitgegeven door Australische overheidsdiensten.
 • Aanvragen voor een apostille of authenticatie kunnen worden ingediend in persoon (tijdens notariële dienstverlening openingstijden) of per post.
 • Het verstrekken van een apostille kan worden uitgevoerd binnen 48 uur nadat de ambassade het originele document en de betaling van de vereiste vergoeding heeft ontvangen.
 • Als u het document per post teruggestuurd wilt hebben, moet u bij de ambassade een retouradres aangeven en de kosten voor retour zenden betalen.
Het maken van gecertificeerde kopieën
 • Het certificeren van kopieën van originele documenten is een van de meest voorkomende notariële diensten. Om ervoor te zorgen dat wij de documenten die u nodig heeft kunnen certificeren, vragen wij u het aanvraagformulier/de instructies zorgvuldig te lezen om te weten te komen wie als certificeringsfunctionaris kan optreden en de afspraak dienovereenkomstig te boeken.
 • Gecertificeerde kopieën kunnen worden verstrekt in persoon (tijdens notariële dienstverlening openingstijden) of per post.
 • U moet het originele document aanbieden en de vereiste vergoeding betalen.
 • Houd er rekening mee dat het maken van gecertificeerde kopieën niet hetzelfde is als een authenticatie. Wanneer de ambassade een gecertificeerde kopie maakt, staat de ambassade niet garant voor de geldigheid van het betrokken document of voor handtekeningen of zegels die daaraan verbonden zijn. U dient zelf contact op te nemen met de betreffende instantie of zij een extra authenticatie vereisen.

Vastgoed verkopen of kopen in Australië:

 • Bij het aangaan van een vastgoedtransactie in Australië zijn er enkele elementen waarvan u op de hoogte moet zijn en deze worden gedetailleerd beschreven op de Smartraveller-website: https://www.smartraveller.gov.au/consular-services/notarial-services/documents-overseas#selling-or-buying-land-or-property-in-australia
 • Het consulaire personeel van de ambassade kan u helpen. Ten tijde van het interview moet u de instructies van uw wettelijke vertegenwoordiger in Australië verstrekken - naast de originele documenten die u nodig heeft of waarvan u getuige moet zijn. Uw wettelijke vertegenwoordiger kan deze instructies rechtstreeks naar ons e-mailen, of u kunt de instructies afdrukken en meenemen indien u ze al heeft ontvangen.

 

Notarieel verzoek per post:

Indien u voor de notariële dienst niet persoonlijk hoeft te verschijnen op de Ambassade (bijv. gecertificeerde kopieën, apostille, authenticaties), dan kunt u de originele documenten aangetekend of per post naar de ambassade sturen. We raden u aan een vorm van traceerbare bezorgservice te gebruiken.
Voeg daarbij een begeleidende brief waarin u uw woonadres, uw contactgegevens (emailadres en uw telefoonnummer) en welke dienst u nodig heeft. We zullen uw originele documenten samen met de notariële documenten terugsturen.
U dient de corresponderende notariële kosten over te maken naar onze Ambassade-rekening, inclusief verzendkosten voor retourzending als u deze per aangetekende post wilt laten retourneren. Gaarne bij de betalingsreferentie aangeven voor wie de service is, zodat we uw betaling kunnen identificeren. Zie hieronder voor een overzicht van bankgegevens, postadres, notariële en verzendkosten.

 

Diensten die niet door de ambassade worden verzorgd

Er zijn een aantal Australische officiële documenten die de ambassade niet uit geeft. Zie hieronder voor meer informatie.

Visa
Burgerschap Certificaten
Geboorteaktes, overlijdensaktes en huwelijksaktes
 • Australische burgers die een geboorteakte, een overlijdensakte, een huwelijksakte, of ongehuwd verklaring (ook wel een verklaring van huwelijksbevoegdheid genoemd) nodig hebben, dienen deze te verkrijgen van de griffie van de burgerlijke stand en huwelijken in de desbetreffende staat of grondgebied van Australië.
 • De contactgegevens van de griffie kan worden gevonden op de griffie van de burgerlijke stand en huwelijken pagina op de website van de Australische regering. De vergoedingen voor deze certificaten zijn de verantwoordelijkheid van de betreffende griffie.   
   ACT      NSW      NT      QLD      SA      TAS      VIC      WA
Rijbewijzen
 • Als u uw rijbewijs wilt verlengen, vernieuwen, vervangen of opnieuw uw Australische rijbewijs wilt aanvragen, neem dan contact op met de verkeersautoriteit van de staat of grondgebied die uw rijbewijs oorspronkelijk heeft uitgegeven. U kunt de contactgegevens van Australische verkeersautoriteiten vinden op de volgende websites:
  ACT      NSW      NT      QLD      SA      TAS      VIC      WA
Internationaal rijbewijs
 • Houders van een Australisch rijbewijs kunnen tijdens een controle van het rijbewijs worden gevraagd, om een internationaal rijbewijs (IDP) te produceren in aanvulling op hun Australisch rijbewijs. Om een IDP te verkrijgen, neem contact op met de bevoegde autoriteit in uw staat of regio. U kunt de details van deze autoriteiten vinden de Smartraveller website.
Nationale Politie Controles
 • Australische burgers of (voormalige) bewoners die een Australische politiecontrole nodig hebben, moeten contact opnemen met de Australische Federale Politie voor een Nationale Politie Controle.
 • Als u informatie met betrekking tot een bepaalde staat of regio nodig heeft, kunt u de relevante contactgegevens op de pagina Politie Diensten op de website van de Australische regering.
Verstrekking van informatie over Australische burgers
 • Als gevolg van Australische privacy wetgeving, is de Australische ambassade niet in staat is om persoonlijke informatie met betrekking tot Australische burgers in Nederland of Australië te verschaffen. De ambassade is ook niet in staat om identiteiten of informatie uit paspoorten of scans of kopieën daarvan te verifiëren.
 • Houd er rekening mee dat Australië, in tegenstelling tot Nederland, geen centrale registratie van persoonsgegevens of adressen van burger beheert. Het is daarom niet mogelijk voor de ambassade om dergelijke informatie te verwerven, verstrekken of te verifiëren.

Prijzen en betalingsinformatie

Vergoedingen voor notariële dienstverlening van de ambassade zijn bepaald in Australië in overeenstemming met de Consular Fees Act 1955, en zijn onderhevig aan veranderingen in lijn met de relevante wisselkoersen. Alle betalingen kunnen in persoon worden gedaan met een credit of debit kaart of  Nederlandse PIN kaart. Als alternatief kan een betaling worden gemaakt doormiddel van overschrijving naar de Australische ambassade. Zie hieronder voor de bankgegevens van de ambassade.

Vergoedingen in Nederland zijn in euro's en zijn zoals hieronder aangegeven:

Consulaire en notariskosten, met ingang van February 2023:

Toedienen van een eed van het ontvangen van een verklaring of bevestiging, met of zonder getuige van de ondertekening

  €50
Marking an exhibit to an affidavit or declaration in writing
 
  €50
Getuige van een handtekening of het zegel of de handtekening en het zegel van een instantie of persoon
 
  €50
Uniting documents and affixing a seal to the fastening
 
  €50
Het maken van een verklarende een kopie van een document of een deel van een document
 
  €50
Applying an Apostille Stamp
 
  €58
Signing and affixing a seal
 
  €50
Signing a document, or affixing a seal to a document or other article
 
  €50
Effecting or attempting to effect service of a document and issuing a certificate or affidavit of service or attempted service
 
  €50
Witnessing the execution of a will
 
  €50
Issuing a Certificate of No Impediment
 
  €101
Postage for the return of official documents provided to the Embassy for any service listed above
 
  €9.25 

 

Please ensure that documents relating to the notarial services you require from the Australian Government/Embassy/Consulate, are presented in the correct form and that you provide the correct instructions for the notarial service you require. If you are unsure of the legislative requirements relating to the notarial service you require, you should seek independent legal advice. Please note that neither the Australian Government nor the Australian Embassy/High Commission/Consulate in Post/Country guarantees the legal effectiveness of the notarised document or the accuracy of its content. Fees paid for notarial services are non-refundable.

 

Houdt u er rekening mee dat betalingen via overschrijving moeten worden ontvangen voordat de diensten zullen worden voltooid en uw documenten worden geroutineerd. Hierdoor kan het nodig zijn dat u de overschrijving maakt voordat u een aanvraag maakt of naar de ambassade komt.
Wilt u in alle overschrijvingen naar de ambassade de volledige naam van de aanvrager en de details van de vereiste diensten aangeven.

Bankgegevens Ambasade van Australië
IBAN NL56 INGB 0671 7100 44
Bank ING
SWIFT/BIC INGBNL2A
In naam van

Australian Embassy

 

Contactinformatie en openingstijden

Als u vragen heeft in verband met notariële of document gerelateerde diensten van de ambassade, dan kunt u contact opnemen met de afdeling paspoorten en consulaire zaken op 070 310 8200.

Als u een aanvraag voor notariële diensten per post wilt indienen, adresseer deze dan aan:

Afdeling paspoorten en consulaire zaken
Australische ambassade
Carnegielaan 4
2517 KH Den Haag
Nederland

De afdeling Paspoorten en Notariele Dienstverlening is open op weekdagen van 09:00 tot 12:00 .  Een aantal notariële diensten kunnen enkel door een specifiek Australisch Diplomatiek Ambtenaar worden getekend en zij zijn niet altijd beschikbaar. Let daarop wanneer u een afspraak maakt in het systeem en kies uw notariële dienst zorgvuldig uit wanneer u boekt. U kunt een afspraak maken door op de "Book Appointment" knop te klikken.

Book an appointment with Australian Embassy, The Hague using SetMore

By booking an appointment you are agreeing to our Privacy Policy: 
The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) uses third-party software (Setmore) to manage the Embassy’s appointments. Your personal information (including your name and contact details) will be collected by DFAT via Setmore to book your appointment and for related purposes. By proceeding with this booking, you are consenting to the collection of this information by Setmore on DFAT’s behalf for these purposes. If this information is not collected, DFAT’s ability to arrange your appointment will be limited. Your personal information will be handled by Setmore in accordance with Setmore’s Privacy Policy (www.setmore.com/privacy), and by DFAT in accordance with DFAT’s Privacy Policy (http://dfat.gov.au/about-us/about-this-website/pages/privacy.aspx)